Refredador d'aire

  • Air Cooler

    Refredador d'aire

    Refredador d'aire

    El refrigerador sec també anomenat Liquid Cooler és ideal quan hi ha escassetat d’aigua o l’aigua és un producte de primera qualitat.

    Sense aigua significa l’eliminació de possibles residus de calç a les bobines, consum d’aigua nul, emissió de soroll menor. Està disponible tant amb l'opció Esborrany induït com amb Esborrany forçat.