Química

Torre de refrigeració de bucle tancat: indústria química

La indústria química implica una sèrie de processos complexos com ara escalfament, refrigeració, condensació, evaporació i separació. La indústria química és un dels sectors més innovadors i de més ràpid creixement. No pot funcionar sense una torre de refrigeració i és una part integral de la indústria química, on la calor s’ha de dissipar a l’atmosfera o s’ha de condensar els fluids de manera eficient amb una mínima pèrdua d’energia i aigua.

L’augment dels costos d’energia i aigua està impulsant la indústria química a la recerca de nova tecnologia que pugui fer el negoci més sostenible i reduir també el cost de producció.

Es preveu que els avenços en àrees com la biotecnologia, les piles de combustible, la tecnologia ambiental i els materials intel·ligents lideraran el camí per satisfer les necessitats futures a nivell mundial.

Les necessitats de tecnologia d’intercanviador de calor fiable per a la indústria química, amb un rendiment estable, aporten SPL al capdavant. La nostra sòlida tecnologia d’última generació proporciona una alta eficiènciaTorres de refrigeració de bucle tancat / condensadors evaporatius i refrigeradors híbrids.

Les solucions i equips personalitzats SPL aporten grans avantatges en termes d’eficiència energètica, estabilitat, estalvi segur i estalvi d’aigua, ja que permeten refredar processos de producció amb un mínim malbaratament de recursos, una correcta gestió i manteniment dels components d’una torre de refrigeració durant un període llarg i sostenible de temps.     

1