Condensador evaporatiu de contra flux. Sèrie SPL-N

  • Evaporative Condenser – Counter Flow

    Condensador evaporatiu: flux de comptador

    CONDENSADOR EVAPORATIU

    La tecnologia avançada de condensació per refrigeració d’amoniac ajuda a estalviar en més d’un 30% el consum d’energia i aigua. El refredament per evaporació significa aixòTEMPERATURES DE CONDENSACIÓ BAIXA es pot obtenir. La calor sensible i latent del refrigerant és extreta per l'aigua de polvorització i l'aire induït sobre la bobina.